<<
>>

Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія / О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін. - К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України,2005. - 540 с.. 2005

Розглядається широке коло питань інституціонального і ресурсного забезпечення економічного розвитку України, використання інтенсивних чинників і ефективних моделей економічного зростання. Чільне місце відведено проблемам фінансового й енергетичного забезпечення економічного розвитку, стабільного та ефективного функціонування промислового та агропромислового комплексів, удосконалення зовнішньоторговельної діяльності з урахуванням приєднання до СОТ і майбутньої інтеграції з ЄС. Для державних діячів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів економічного профілю, усіх зацікавлених сучасною економічною політикою в Україні.

<< | >>
Розділ ІІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Розділ ІІІ ОСНОВИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГОРОЗВИТКУ
Розділ V ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Розділ VI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Розділ VII ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Книги и учебники по дисциплине Экономическая теория:

  1. Алиева З.Р., Хирачигаджиева М.М... Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Экономическая теория» для направления подготовки «Прикладная информатика», профиля «Прикладная информатика в экономике». - Махачкала: ДГУНХ. - 2017 г. - 198 с. - 2017 год
  2. Айнабек К.С.. Теория рыночной экономики: Учебное пособие. — Алматы: Жеті жаргы,2004. — 376 с. - 2004 год